برچسب : کیمیایی

فیلم و سینما معرفی فیلم نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تاملی بر فیلم قاتل اهلی

مسیح زیارانی
نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تاملی بر فیلم قاتل اهلی ... از زمانی که قاتل اهلی را تماشا کردم تا به الان هر روز منتظر یک فیلم جدید از استاد بوده ام که ساخته شود...
فیلم و سینما معرفی فیلم نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تاملی بر فیلم محاکمه در خیابان

مسیح زیارانی
نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تاملی بر فیلم محاکمه در خیابان ... ای کاش فیلم محاکمه در خیابان را یا استاد کیمیایی می ساختند یا آقای فرهادی....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم سربازهای جمعه

مسیح زیارانی
بررسی و نقد فیلم سربازهای جمعه کیمیایی ... کیمیایی که استاد رفاقت است نتوانسته رفاقت را آن طور که خود یادگرفته و بلد است نشان دهد....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم مرسدس

مسیح زیارانی
بررسی و نقد فیلم مرسدس کیمیای ... کیمیایی سینمای خودش را دارد و اهل حرف و شعار دادن نیست اما این ایراد به این فیلم وارد است که استاد شعار ندهید....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم رئیس

مسیح زیارانی
نقد فیلم رئیس کیمیایی ...به هیچ وجه قابل باور نیست که این فیلم ساخته مسعود کیمیایی باشد. می توانم با جرأت بگویم که خود کیمیایی هم این فیلم را بیشتر از یک بار ندیده است....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم سلطان

مسیح زیارانی
بررسی و نقد فیلم سلطان مسعود کیمیایی ...محوری شدن مریم نشان از اتفاق تازه ای در فیلم های کیمیایی است که بعدها در سربازان جمعه و دیگر آثار کیمیایی می توان دید....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم ضیافت

مسیح زیارانی
نقد و بررسی فیلم ضیافت کیمیایی ... کیمیایی پس از ساخت چند فیلم ضعیف این بار ما را به ضیافت دعوت کرد تا شاید بتواند با این سور دل مخاطبان را به دست بیاورد....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم تجارت

مسیح زیارانی
نقد فیلم تجارت کیمیایی ... کیمیایی با ساخت تجارت نه تنها نشان داد که سینمایش رو به زوال است بلکه با سفرکردن به آلمان و به بهانه ساخت فیلم، راه را برای بازگرداندن پسرش هموار...
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم گروهبان

مسیح زیارانی
تأملی بر فیلم گروهبان مسعود کیمیایی ... اگر قیصر زنده می ماند و به جنگ می رفت دقیقا فیلم گروهبان شکل می گرفت....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم رضا موتوری

مسیح زیارانی
تأملی بر فیلم رضا موتوری ... رضا موتوری درست یکسال بعد از فیلم قیصر ساخته شد و زیر سایه سنگین قیصر نتوانست به خوبی دیده شود....