برچسب : کینوا

بهداشت و سلامت سلامت کودک

دانه کینوا سرشار از مواد مغذی و مناسب برای سن رشد

کودک من
کینوا تنها گیاهی است که می‌تواند پروتئین کامل بدن را تامین کند و حاوی تمامی آمینواسید‌های اساسی است که بدن نمی تواند آن ها را تولید کند....