برچسب : گتی

زندگینامه افراد موفق معرفی فیلم و انیمیشن موفقیت

 زندگینامه جان پل گتی خسیس ترین ثروتمند دنیا

مهران توفیقی
جان پل گتی را معمولا با عناوینی ثروتمند حسابگر، خسیس و القابی نظیر آن مورد خطاب قرار می دهند، کسی که برای خرج کردن هر مقدار کم از پولش هم حسابگری های زیادی داشت......