برچسب : گروه توسعه مالي مهر آيندگان

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالي مهر آيندگان)...همانطور که در تحلیل سهام ومهان مشاهده می کنید سهم اکنون به کف پارالل رسم شده رسیده است....