برچسب : گروه داروسازی

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه داروسازی

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه داروسازی دفارا: سهام داروسازی فارابی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود محقق کرده...