برچسب : گزارشات کدال

آموزش مفاهیم بنیادی

سامانه کدال چیست و چه کاربردی برای سهام داران دارد؟

مهسا زکی زاده
کلمه کدال codal مخفف لغات انگلیسی Comprehensive Database Of All Listed Companies به معنی سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است. سایت کدال به آدرس codal.ir تحت نظارت سازمان بورس است.......