برچسب : گزارش بازار بورس امروز

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز:‌عقبگرد ۳۸۰۰ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۵۴۷ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رکورد شکنی ادامه دارد؟ شاخص در کانال ۳۰۵ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۶۸۱ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: افت ۲۰۶۴ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: فتح پر قدرت قله ۳۰۰ هزار در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۵۲۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص در یک قدمی فتح قله ۳۰۰ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۳۴۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص در نزدیکی کانال ۳۰۰ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۱۷۱ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به نیمه کانال ۲۹۴ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رکوردشکنی دیگری در بازار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۲۴۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص ۳۰۵۲ واحد افت کرد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: مثبت دستوری! شاخص ۵۴۶۴ واحد سبز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۸۵۲ میلیون سهم و...