برچسب : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۹ مرداد ۹۹: شاخص ۴۴ هزار واحد رشد کرد

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۹ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۹ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۵ مرداد ۹۹: شاخص به محدوده ۲ میلیون واحد بازگشت

مهدی مشهدی حسنی
– گزارش بازار بورس ۱۵ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۵ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۴ مرداد ۹۹: شاخص ۱۷۰۰ واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۴ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۴ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۳ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۳ مرداد ۹۹: بازگشت شاخص به زیر ۲ میلیون واحد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۳ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۳ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۱ مرداد ۹۹: معاملات اولین روز هفته مثبت آغاز شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۱ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۱ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۶ مرداد ۹۹: شاخص ۱۲۰۰۰ واحد منفی شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۶ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۶ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۳ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۵ مرداد ۹۹: امان از هسته معاملاتی خراب

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۵ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۵ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۴ مرداد ۹۹: بازار برگشت!

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۴ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۴ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ مرداد ۹۹: عقب نشینی ۱۵۰۰۰ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱ مرداد ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱ مرداد ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۱ تیر ۹۹: شاخص ۸۶۴۰ واحد منفی شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۳۱ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۳۱ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و...