برچسب : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ارزش معاملات امروز بازار از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: بازگشت شاخص به کانال ۴۱۱ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص با افت ۳۷۹۸ واحدی تا کانال ۴۰۶ هزار افت کرد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۴۳ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص کل قرمز، شاخص هم وزن سبز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۲۵۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار امروز: از قرمز به سبز؛ رشد ۷۳۲ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۳۸۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ۱۰۵۰۰ واحد دیگر به شاخص اضافه شد؛ شاخص در کانال ۴۰۰ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: از منفی به مثبت؛ با روند دوست باشیم

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۳۸۷۴ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۱۸۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۶۰۰۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۲۷۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۵۸۰۰ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۳۳۶ میلیون سهم و...