برچسب : گزارش سهام

گزارش بازار

گزارش بازار سهام : شاخص کل با افت ۹۶۶ واحدی به ارتفاع ۱۵۹ هزار بازگشت

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : افت ۴۶۱ واحدی شاخص؛ بازار منتظر یه خبر خوب برای اوج گرفتن

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۶۰۵ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : در روز آرام بورس شاخص ۱۳۵ واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : فشار عرضه ها شاخص را از ۹۰۰ واحد مثبت به ۵۵۶ واحد منفی رساند

گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : شاخص کل ۵۳۶ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۶۶ هزار قرار گرفت

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۹۲۳ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته افزایش یافت

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : رشد ۱۰۰ واحدی شاخص کل و ۱۹۱ واحدی شاخص هم وزن در معاملات امروز

گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : شاخص کل به ارتفاع ۱۶۵ هزار نزدیک شد

گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱ میلیارد و ۸۳۸ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : در روز عرضه شدید در گروه بانکی و رشد گروه پتروشیمی شاخص ۱۶۴۳ واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۴۵۱ میلیون سهم و حق‌ تقدم...
گزارش بازار

گزارش بازار سهام : رشد ۱۰۴۷ واحدی شاخص کل و صعود به ارتفاع ۱۶۲ هزار

محسن زکی زاده
گزارش بازار بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و … گزارش بازار سهام : در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۴۹ میلیون سهم و حق‌ تقدم...