برچسب : گواهینامه

عمومی

جدول نمره منفی گواهینامه سال ۹۹

وحید مصطفوی
برابر مقررات برای تعداد ۱۷۱ تخلف رانندگی در جدول جرایم رانندگی جریمه تعیین شده است که از این تعداد ۲۰ فقره حادثه‌ساز و رانندگان در صورت ارتکاب چنین تخلفات حادثه‌ساز ضمن اعمال جریمه نقدی متناسب...
عمومی

کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹/ جریمه تخلفات رانندگی

وحید مصطفوی
در این مطلب جدول کد تخلفات و نرخ جریمه‌‌های رانندگی از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ سرعت غیر مجاز ارائه شده است....