برچسب : گوشت مصنوعی

سلامت تغذیه

گوشت مصنوعی چیست؟ / آنچه باید درباره گوشت مصنوعی بدانیم

فریماه ترحمی
پژوهشگران حوزه صنایع غذایی که در پی یافتن تولید محصولات آزمایشگاهی هستند، موفق به تولید گوشت مصنوعی شدند....