برچسب : گوهران

تحلیل بنیادی

گزارش کدال :‌ گزارش سود و زیان سهام شرکت های سرمایه گذاری مسکن و …

محسن زکی زاده
گزارش کدال اخبار کدال :‌ گزارش سود و زیان سهام شرکت ها ثرود: سهام سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۲ ریال سود...