برچسب : یارانه دولت

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی عدم شمول مالیات بر ارزش‌افزوده بر یارانه دولت بابت فرآورده‌های نفتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۳۹ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دسته: مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش‌افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی یارانه دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت...