برچسب : یقه قایقی

خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی یقه قایقی

خیاطی آسان
برای رسم الگوی یقه قایقی ابتدا از گودی گردن 2 سانتی متر پایین می آییم. سپس 1/4 سرشانه را از سمت حلقه علامت زده و به هم وصل می کنیم. برای این کار باید خط...