برچسب : یوزپلنگانی که با من دویده اند

ادبیات داستان کوتاه معرفی کتاب

معرفی کتاب «یوزپلنگانی که با من دویده اند» نوشته بیژن نجدی

محمد زکی زاده
بیژن نجدی از پیشگامان داستان‌نویسی پست مدرن در ایران به شمار می آید.. یوزپلنگانی که با من دویده اند حاوی ده داستان کوتاه است.....