برچسب : یوستین گردر

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «دنیای سوفی» نوشته یوستین گردر

نویسنده
یوستین گردر سال‌های زیادی به دنبال پیدا کردن کتابی آسان و روان درمورد فلسفه گشت تا بتواند آن را به شاگردان جوانش معرفی کند، اما با وجود تعدد کتاب‌های فلسفی یوستین نتوانست کتابی پیدا کند....