برچسب : یک قصه کوچک

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

«یک قصه کوچک» از فرانتس کافکا

محمد زکی زاده
موش گفت: افسوس! دنیا روز به روز تنگ تر می شود. سابق جهان چنان دنگال بود که ترسم گرفت. دویدم و دویدم تا دست آخر هنگامی که دیدم از هر نقطه افق، دیوارهایی سر به...