برچسب : یک مکان ساکت

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم یک مکان ساکت ( A quiet place )

محمد زکی زاده
در فیلم یک مکان ساکت ( A quiet place ) حوالی سال ۲۰۲۰ روی کره زمین، جمعیت زیادی از انسان‌های کره زمین به وسیله موجودات بیگانه از بین رفته‌اند....