برچسب : 23 اصل موفقیت در کسب و کار از نگاه وارن بافت

رمزهای موفقیت موفقیت

۲۳ اصل موفقیت در کسب و کار از نگاه وارن بافت

نویسنده
وقتی برای بار اول از سرمایه‌گذاری‌ ها و یا از کسب و کارتان سودی عایدتان می‌شود، دچار وسوسه می‌شوید که آن پول را خرج کنید. ولی هرگز این کار را نکنید. به جای خرج کردن،...