برچسب : .

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۰ اردیبهشت ۹۹: شاخص با قدرت به کانال ۹۰۰ هزار نزدیک می شود

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۰ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۱۵۵ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۹ اردیبهشت ۹۹: شاخص ۲۵۵۰۰ واحد دیگر رشد کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۹ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۸ اردیبهشت ۹۹: شاخص با قدرن وارد کانال ۸۰۰ هزار شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۸ اردیبهشت ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون...