برچسب : A Beautiful Day in the

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم روزی زیبا در محله ( A Beautiful Day in the Neighborhood )

محمد زکی زاده
فیلم روزی زیبا در محله ( A Beautiful Day in the Neighborhood ) بر اساس مقاله‌ی «می‌توانید بگویید … قهرمان ؟» از روزنامه‌نگار برنده‌ی جوایزی به نام «تام جونود» است....