برچسب : a beautifull mind

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم ذهن زیبا ( A Beautiful Mind )

محمد زکی زاده
ذهن زیبا ( A Beautiful Mind ) روایتگر زشتی و زیبایی ذهن آدم است. این داستان برگرفته از زندگی واقعی یک نابغه ریاضی است که بعد از غلبه بر بیماری روانی خود موفق به دریافت...