برچسب : AI

تکنولوژی خانه و کسب و کار خودروسازی صنعت صنعت و تکنولوژی کسب و کار کسب و کار الکترونیک

هوش مصنوعی و مشاغل حذف شونده

رسول لطفی
در این مقاله به زمینه های رشد هوش مصنوعی پرداخته شده است و وضعیت حال حاضر و آینده هوش مصنوعی بر مشاغل دنیا گفته شده است....