برچسب : Alice Through the Looking Glass

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم آلیس در سرزمین عجایب ۲؛ آلیس آن سوی آینه ( Alice Through the Looking Glass )

محمد زکی زاده
در فیلم آلیس در سرزمین عجایب 2؛ آلیس آن سوی آینه ( Alice Through the Looking Glass ) چندین سال است که آلیس در دنیای واقعی ناخدای کشتی شده است. او بعد از مدتی با...