برچسب : andrews pitchfork

آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال : چنگال آندروز (Andrews pitchfork)

محسن زکی زاده
چنگال آندروز (Andrews pitchfork) در سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش به آشنایی و توضیحاتی در مورد چنگال آندروز می پردازیم:   این ابزار توسط آقای آلن آندروز توسعه پیدا کرد و اصطلاحاً در...