برچسب : arrival

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم ورود ( Arrival )

محمد زکی زاده
فیلم ورود ( Arrival ) درباره فرود موجودات ناشناخته بر چند نقطه از سطح سیاره زمین است. مردم زمین هیچ اطلاعی از انگیزه موجودات فضایی ندارند و در حقیقت آنها نمی دانند که آیا فضایی...