برچسب : Art Through the Ages

معرفی کتاب هنر

معرفی کتاب «هنر در گذر زمان» نوشته هلن گاردنر

بهناز بختیاری
کتاب «هنر در گذر زمان» گزارشی از چگونگی شکل‌گیری و تغییر پویای هنر طی زمان، از غارهای آلتامیرا تا قرن حاضر است. نویسنده در این کتاب ثابت می‌کند که آن‌چه در طول زمان تغییر می‌کند،...