برچسب : AUDJPY

آرشیو تحلیل زنده بازارهای بین المللی

AUDJPYDaily

هادی جنگجو
همانطور که در تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDJPYDaily مشاهده میکنید این جفت ارز بعد از اتمام اصلاح خود ( در قالب یک ۵ موج نزولی  و اتمام موج c آبی رنگ) حرکت صعودی خود را...