برچسب : AUDNZD Daily

رمزهای موفقیت موفقیت

برنده ۱۱۹ میلیون دلار!!

مهسا زکی زاده
برنده ۱۱۹ میلیون دلار!! اوسین بولت در ۳ المپیک مجموعا کمتر از ۲ دقیقه دوید و ۹ مدال طلا کسب کرد و ۱۱۹ میلیون دلار برنده شد! و برای رسیدن به آن ۲ دقیقه بیش...