برچسب : babel

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم بابل ( Babel )

محمد زکی زاده
داستان فیلم بابل ( Babel ) از یک بیابان بزرگ و خالی از سکنه در حوالی صحرای مغرب آغاز می‌شود. یک کشاورز اسلحه‌ی شکاری دست دومی می‌خرد و دو پسر جوانش برای آزمایش بُرد آن...