برچسب : batman begins

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم بتمن آغاز می کند ( batman begins )

محمد زکی زاده
فیلم بتمن آغاز می کند ( batman begins ) از آن جا شروع می شود که بروس وین در کودکی داخل چاهی می‌افتد و مورد هجوم خفاش‌ها قرار می‌گیرد و به همین دلیل وحشتی از...