برچسب : bench vice

تکنولوژی صنعت صنعت و تکنولوژی

آموزش لب ویو / سیم کشی و روش اجرای VI در لب ویو

وحید مصطفوی
در این مقاله با نحوه سیم کشی صحیح در نرم افزار لب ویو آشنا خواهید شد.  همچنین روش اجرای یک VI  و برخی از خطاهایی که حین اجرای آن ممکن است رخ دهد مورد بررسی...
صنعت صنعت و تکنولوژی

تجهیزات کارگاه مقدماتی / میزکار – گیره و انواع آن

وحید مصطفوی
میزکار و وسایل آن، وسایل اندازه‌گیری و وسایل براده برداری از تجهیرات کارگاه مقدماتی هستند. در این مقاله به بررسی میرکار و انواع گیره پرداخت شده است....