برچسب : Bipolar disorder

اختلالات روانشناسی روانشناسی

درمان اختلال دو قطبی Bipolar disorder

فاطمه مجیدی
اختلال دو قطبی نوعی اختلال خلقی است که تغییرات شدید در خلق و رفتار فرد مبتلا ایجاد می کند. این اختلال انواع مختلفی دارد و دوره‌هایی از افسردگی و شیدایی را ایجاد می کند....
اختلالات روانشناسی روانشناسی

علل بروز اختلال دو قطبی Bipolar disorder

فاطمه مجیدی
اختلال دو قطبی‌، یا بیماری شیدایی ـ افسردگی، نوعی اختلال خلقی است. در این بیماری‌، خلق‌ و‌ خوی فرد از حالت سرخوشی به وضعیت ناامیدی و افسردگی شدید تغییر‌ می‌کند. عوامل متعددی در بروز اختلال...
اختلالات روانشناسی روانشناسی

اختلال دو قطبی (انواع دو قطبی) قسمت اول Bipolar disorder

فاطمه مجیدی
اختلال دو قطبی، یک نوع اختلال خُلقی است. در این اختلال خُلق دائماً و به شکل غیر طبیعی در نوسان است. این اختلال دوره‌های رفتاری متفاوت شیدایی و افسردگی در فرد مبتلا ایجاد می‌کند....