برچسب : bird box

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم جعبه پرنده ( Bird Box )

محمد زکی زاده
فیلم جعبه پرنده ( Bird Box ) در آخرالزمانی روایت می‌شود که در آن موجوداتی وجود دارند که وقتی به آن‌ها نگاه می کنید، در لحظه و بدون فوت وقت تصمیم به کشتن خودتان می‌گیرید....