برچسب : blood diamond

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم الماس خونین ( Blood Diamond )

محمد زکی زاده
الماس خونین ( Blood Diamond ) اصطلاحی است که به الماس به دست آمده از معادن الماس در محدوده جنگی اطلاق می شود. این الماس ها معمولا برای تجهیز ارتش شورشیان یا دولتی ها هزینه...