برچسب : bonds

آموزش مفاهیم بنیادی

اوراق قرضه یک ابزار تامین مالی و تعریف ویژگی های آن

مهسا زکی زاده
اوراق قرضه یک ابزار تامین مالی و تعریف ویژگی های آن ...گاهی اوقات کسب و کارها نیز مانند افراد عادی برای تامین مالی فعالیت‌های خود از دیگران وام می‌گیرند. این تامین مالی معمولا برای ورود...