برچسب : book 1984

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «۱۹۸۴» اثر جورج اورول

نویسنده
داستان این کتاب حول محور شخصیتی به نام وینستون اسمیت می چرخد. او که در دسته اعضای عادی جامعه قرار دارد، فردی است با افکار بزرگ، فردی انقلابی که می‌تواند برای جامعه‌اش بسیار خطرناک باشد....