برچسب : bridge of spies

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم پل جاسوس ها ( Bridge of Spies )

محمد زکی زاده
یکی از حساس ترین دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود که طی آن تمام جهان هر لحظه ترس شروع جنگی ویرانگر بین این دو قدرت...