برچسب : child 44

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم کودک ۴۴ ( child 44 )

محمد زکی زاده
در فیلم کودک 44 ( child 44 ) لیو دمیدوف با بازی تام هاردی یک مامور امنیتی در دولت جوزف استالین است که به دلیل مطیع بودن و دریغ نکردن از هرگونه اعمال خشونت در...