برچسب : cloverfield lane 10

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم شماره ۱۰ خیابان کلاورفیلد (۱۰ Cloverfield Lane)

محمد زکی زاده
فیلم شماره 10 خیابان کلاورفیلد (10 Cloverfield Lane) داستان میشل با بازی مری الیزابت وینستید است که او زن جوانی است که پس از مشاجره با نامزدش، به جاده می زند. با اوقات تلخی و...