برچسب : dallas buyers club

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم باشگاه خریداران دالاس ( Dallas Buyers Club )

محمد زکی زاده
فیلم باشگاه خریداران دالاس ( Dallas Buyers Club ) بسیار مورد توجه قرار گرفت و از طرف منتقدان تحسین‌های زیادی به همراه داشت. این فیلم جوایز بسیاری دریافت کرده و در بخش های زیادی نامزد...