برچسب : dark tourism

گردشگری

گردشگری سیاه چیست؟

نویسنده
گردشگری سیاه شاخه ای از صنعت گردشگری است و در مفهوم و تعریف کلی یعنی سفر به مکان‌هایی که در گذشته محل درد و رنج بشر، از هر طریقی، بوده‌اند....