برچسب : django unchained

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم جانگوی زنجیر گسسته ( Django Unchained )

محمد زکی زاده
جانگوی زنجیر گسسته ( Django Unchained ) یک فیلم جدی است که در آن درباره نحوه رفتار با سیاه پوستان در مناطق جنوبی آن دوران حرف های مهمی دارد و این نکات تلخ با صحنه...