برچسب : E-business

خانه و کسب و کار کسب و کار کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک

محسن زکی زاده
کسب و کار الکترونیکی چیست؟ کسب و کارهای الکترونیکی که اغلب با “ebusiness” یا “E-business”معرفی میشوند ممکن است به عنوان استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)در پشتیبانی از تمام فعالیتهای درون کسب و کار تعریف...