برچسب : Eternal Sunshine of the Spotless Mind

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک ( Eternal Sunshine of the Spotless Mind )

محمد زکی زاده
فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک ( Eternal Sunshine of the Spotless Mind ) درباره فردی خجالتی و ساده به نام جول است که در یک مسافرت ساحلی با دوستانش با کلمنتاین که دختری کم...