برچسب : FATF چیست

اخبار اقتصادی

بررسی FATF به زبان ساده

هادی جنگجو
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران...