برچسب : Fight Club

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم باشگاه مبارزه ( Fight Club )

محمد زکی زاده
باشگاه مبارزه ( Fight Club ) نه تنها بخاطر صحنه های جذابش فیلمی پرمخاطب است بلکه سبک جسورانه فینچر آن را تبدیل به شاهکاری تصویری کرده است. این فیلم نیز مانند فیلم «پرتقال کوکی» استنلی...