برچسب : fury

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم خشم ( fury )

محمد زکی زاده
فیلم خشم ( fury ) ساخته دیوید اَیر یکی از چند فیلم ساخته شده درباره جنگ جهانی دوم در سال 2014 بوده که گفته می شود براساس یک داستان واقعی از خاطرات سربازان آمریکایی حاضر...