برچسب : hannibal

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم هانیبال ( Hannibal )

محمد زکی زاده
فیلم هانیبال ( Hannibal ) ادامه فیلم سکوت بره‌ها است. ده سال بعد از موفقیت مامور استارلینگ در پرونده بیل بوفالو و گرفتن ترفیع درجه و تبدیل شدن به یک مأمور ویژه FBI و بعد...