برچسب : Interstellar

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم در میان ستارگان ( Interstellar )

محمد زکی زاده
فیلم Interstellar در بطن داستانِ عظیم‌ خود از اهمیت خانه، خانواده، فرهنگ، پایداری، ایثار و میراثی که به جا می‌گذاریم می گوید و مرحله‌ی بالاتری از غریزه‌ی بقا را بازگو می کند که فقط به...